Kodinis Raktas
 
Naujienos
Gaminiai
Dažniausiai užduodami klausimai
Prijungimo schemos ir aprašymai
Kur įsigyti
Darbo pasiūlymai
Aplinkosauga
ES parama
Apie įmonę
Kontaktai
Registruotiems vartotojams
Vardas:
Slaptažodis:

  ES parama


ES parama

 

UAB „KODINIS RAKTAS” sėkmingai įgyvendino 6 MTTP projektus, finansuojamus Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemones „Intelektas LT” ir „Idėja LT”:

  • Gamybinių įmonių darbuotojų efektyvumo kontrolės informacinės sistemos GIDEK IS techninės specifikacijos ir prototipo paruošimas (Pažymėjimas);

  • Apsaugos sistemos, paremtos vaizdo duomenų perdavimu, įvykus įvykiui, sukėlusiam pavojaus signalą, techninės užduoties parengimas (Pažymėjimas);

  • Paslaugų platformos  „Alarm Server”, skirtos apsaugos sistemų diagnozavimo, monitoringo, nuotolinio sistemos valdymo, informacinių žinučių formavimo ir perdavimo į kliento sistemą teikimui, TGS parengimas (Pažymėjimas);

  • Patalpų apsaugos sistemos daugiaprotokolinio bevielių jutiklių modulio TGS paruošimas (Pažymėjimas).

  • MTTP veikla paslaugų platformos  „Alarm Server” techninės užduoties ir prototipo paruošimas.

  • Apsaugos sistemos su integruotu daugiaprotokoliniu bevielių jutiklių moduliu ir bevielių jutiklių serijos prototipų bei techninių užduočių parengimas.

UAB „KODINIS RAKTAS” sėkmingai įgyvendino projektą, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės”:

UAB „Kodinis Raktas” eksporto plėtra pasaulio rinkose. Įmonė pristatė savo produktus šiose parodose: „Security Essen 2014”, „Secutech 2015”, „IFSEC International 2015”, „Safety & Security Amsterdam 2015”, „SecurityUser Expo 2015”.
 
 
UAB „KODINIS RAKTAS” PLEČIA SAVO EKSPORTO GEOGRAFIJĄ

Pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas” VP2-2.1-ŪM-04-K priemonę „Naujos galimybės” buvo pateikta UAB „Kodinis Raktas” paraiška. 

Projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-206 „UAB „Kodinis Raktas” eksporto plėtra pasaulio rinkose” įgyvendinimo metu įmonė, naudodama savo ir Europos regioninės plėtros fondo lėšas, tęsė naujų rinkų paieškas ir nuo 2014-09-23 iki 2015-09-24 dalyvavo penkiose parodose: Vokietijoje „Security Essen 2014”, Taivane „SECUTECH 2015”, Jungtinėje Karalystėje „IFSEC International 2015”, Nyderlanduose „Safety & Security Amsterdam 2015” bei Danijoje „SecurityUser Expo 2015”. Projektui įgyvendinti buvo skirta 31130,38 eurų parama iš Europos regioninės plėtros fondo. Bendrovė savo veiklą sieja su patalpų apsaugos, telematikos ir vaizdo stebėjimo sistemomis, kurias pristatė anksčiau minėtose parodose. Užmegzti 25 nauji kontaktai su įmonėmis, kurių dalis taps rimtais partneriais, taip pat įvyko susitikimai, kurių metu buvo sustiprinti ryšiai su esamais partneriais bei pristatyti įmonės ateities planai. Gauta daug svarbios informacijos, kuri bus naudojama įmonės vykdomai rinkotyrai.

 NAUJOS KARTOS BEVIELĖ APSAUGOS SISTEMA

Įvairiose parodose pristatinėdami savo produkciją pastebėjome, jog norint užimti reikšmingą apsaugos sistemų rinkos dalį ekonomiškai stipriose valstybėse, yra būtina gaminti bevieles apsaugos sistemas. Šių sistemų privalumai — paprastas montavimas, galimybė lengvai keisti jutiklių išdėstymą ir jų skaičių (nereikia kloti laidų), paprastas sistemos perkėlimas iš vieno objekto į kitą. Trūkumai — bevielės apsaugos sistemos dažnai peikiamos dėl nepatikimo veikimo gelžbetoniniuose pastatuose ir nedidelio ryšio nuotolio. 

Norėdami būti konkurencingi mes privalėjome išspręsti minėtus trūkumus, todėl buvo sukurta naujos kartos bevielė apsaugos sistema, kurią sudaro centralė su integruotu bevielių jutiklių moduliu ir bevielių jutiklių serija. Išskirtinės naujos kartos sistemos savybės — didelis ryšio nuotolis gelžbetoniniuose pastatuose, pranešimų perdavimo patikimumas. 

Sistemos sukūrimui panaudota Europos regioninės plėtros fondo parama pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra" priemonę „Intelektas LT".

LIETUVIŠKOS APSAUGOS SISTEMOS AFRIKOJE

Patalpų apsaugos ir automobilių sergėjimo sistemas gaminanti V. Stonkaus firma „Kodinis Raktas” pasinaudojusi ES teikiama parama ženkliai išplėtė savo produkcijos eksporto rinkas. Įmonė pasinaudojo jau trimis Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos priemonėmis, kurių bendra parama siekia per 500 tūkst. Lt. Pagal ES struktūrinės paramos priemonę „Naujos galimybės” įmonė žvalgosi produkcijos eksporto rinkų ne tik Europoje, bet  ir už jos ribų. „Jau dalyvavome keliose parodose Pietų Afrikoje, Honkonge ir rezultatais esame labai patenkinti — pavyko užmegzti ryšius su užsienio partneriais bei sudaryti sutartis, šiuo metu vyksta pasiruošimas parodai Brazilijoje. Norėdami parduoti produkcijos užsienio rinkose, turime ne tik atlikti jų išsamią analizę, bet tam reikalingi ir vietiniai stiprūs, rinką pažįstantys platintojai”, — apie lūkesčius, siejamus su "Naujomis galimybėmis", pasakoja įmonės savininkas Vaidotas Stonkus.

Praėjusiais metais pagal ES struktūrinės paramos priemonę „Intelektas LT” įmonė gavo paramą dar dviems vykdomiems projektams, kuriais siekiama didinti įmonės veiklos aktyvumą. Vykdant šiuos projektus kuriami nauji inovatyvūs produktai. Įmonės produkcijos asortimentą papildys apsaugos sistema, paremta vaizdo duomenų perdavimu daugiakanaliu ryšiu. Taip pat kuriama gamybos įmonių darbuotojų efektyvumo kontrolės informacinė sistema (GIDEK IS).
„IDEK IS sudarys sąlygas vykdyti darbuotojų efektyvumo kontrolę. Tai leis įmonėms mažinti sąnaudas bei didinti darbo našumą”, — pasakoja įmonės informacinių sistemų analitikas G. Lagunavičius.

Pasak vadovo, ES lėšos suteikė paskatą įmonei intensyvinti veiklą bei vykdyti intensyvią tarptautinę plėtrą. „Šiuo sunkiu ekonominiu periodu patys nebūtume galėję skirti tiek lėšų įmonės plėtrai, viskas vyktų ne taip sparčiai”, — teigia p. Stonkus.

 

Naujos_programos_logo

 

UAB „KODINIS RAKTAS” įgyvendina projektus, bendrai  finansuojamus Europos regioninės plėtros fondo ir įmonės lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones:

  • UAB „KODINIS RAKTAS“ projektuoja ir gamina apsaugos ir valdymo sistemas pastatams ir automobiliams, taip pat šių sistemų priedus. Projekto UAB „KODINIS RAKTAS” eksporto plėtra pasaulio rinkose tikslas — padidinti įmonės tarptautiškumą ir konkurencingumą. Šiam tikslui pasiekti numatoma padidinti šalių, į kurias eksportuojami įmonėje pagaminti produktai, skaičių ir eksporto apimtis. Vykdant projekto veiklas numatoma pristatyti įmonę ir jos produkciją svarbiausiose ES šalyse narėse vykstančiose tarptautinėse parodose, kuriose dalyvauja didžiausi apsaugos produktų gamintojai ir paslaugų teikėjai iš viso pasaulio. Projektas finansuojamas pagal priemonę „Naujos galimybės LT”. Iš viso projektui buvo skirta 44 tūkstančiai eurų, iš kurių ES fondų lėšos sudarė 22 tūkstančius eurų. Įgyvendindama projektą įmonė pristatė savo produktus parodose „IFSEC International 2016”, „IFSEC International 2017”, „IFSEC International 2018”.
  • UAB „KODINIS RAKTAS” apsaugos sistemų sertifikavimas. Projektas finansuojamas pagal priemonę „Expo sertifikatas LT”. Projekto tikslas — įmonės konkurencingumo ir tarptautiškumo padidinimas. Įgyvendinant projektą atliekamas apsaugos sistemų testavimas ir sertifikavimas. Numatoma gauti atitikties sertifikatus, kurie būtini įmonės konkurencingumo ir tarptautiškumo padidinimui, apsaugos sistemų eksporto plėtrai ir naujų rinkų įsisavinimui;
  • Apsaugos sistemos valdymo pulto dizaino keitimas.  Projektas finansuojamas pagal priemonę „Dizainas LT”. Projekto tikslas — padidinti įmonės produktų patrauklumą ir konkurencingumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą kuriant ir diegiant į gamybą  netechnologines inovacijas. Įgyvendinant projektą numatoma pakeisti apsaugos sistemos valdymo pulto dizainą. Kuriant dizaino keitinius numatoma atsižvelgti į neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų poreikius.